תקנון האתר

 1. מבוא

 2. 1.1.        החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

1.2.        תנאי מוקדם לתוקף הרכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.

1.3.        הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין  PCP, לכל דבר ועניין.

1.4.        הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

1.5.        גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בה, מבטאת את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. לפיכך אם אינך
              מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

1.6.        תנאי תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת והחנות שומרת על זכותה לעדכן ו/או לשנות אותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.7.          השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה
              גם לנקבה במשתמע.

1.8.         ניתן להזמין עד 2 פריטים מכל מוצר ללקוח, אלא אם צוין אחרת בתוך פירוט המוצר. במידה ויירכשו 2 מוצרים ומעלה, נציגי PCP יצרו קשר עם הרוכש על מנת לאמת פרטים.

 1. הזכות/כשרות להשתמש באתר

כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי להירשם לאתר על מנת לבצע רכישות:

2.1.        המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שביצע בפועל. המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא
              כשיר לביצוע הרכישות ורשאי להתקשר בהן עם החנות.

2.2.       ככל שהמשתמש הוא קטין (מתחת לגיל 18), המשתמש מצהיר ומאשר כי הרכישה שהוא מבקש לבצע היא מסוג הפעולות שדרכם של קטינים בגילו
             לבצע ו/או שקיבל את הסכמת אפוטרופסיו הטבעייםו/או החוקיים לביצועה.

2.3.       המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

2.4.       המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי, או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי (להלן: "כרטיס אשראי").

2.5.       המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

 1. המוצרים המוצעים באתר

3.1.        התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה. בכל מקרה של סתירה בין המפרט בפועל
               לבין המתואר בתמונה, המפרט בפועל יהיה המפרט המחייב.

3.2.        הנתונים הינם בכפוף להגדרות היצרן לרבות גודל/נפח, מדידה, שיטות הבדיקה, תנאי הבדיקה, נתונים טכניים וכל נתון אחר שניתן
              על ידי היצרן/יבואן.

3.3.        מרבית המוצרים נמצאים באספקה מידית בכל הסניפים. במקרה ומוצר חסר בסניף זמן ההגעה לסניף או במשלוח הינו עד שבעה ימי עבודה.

3.4.     המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.

3.5.     ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 6 תשלומים ללא ריבית. המחיר עד 6 תשלומים שווה למחיר במזומן.   בנוסף, ניתן לפרוס עד 36 תשלומים כאשר הריבית תהיה בהתאם לדירוג הבא:

מ7 עד 12 (כולל) תשלומים- ריבית של 1%.

מ13 עד 24 (כולל) תשלומים-ריבית של 3.5%.

מ25 ועד 36 (כולל) תשלומים-ריבית של 4%.

על מנת לשלם ביותר מ6 תשלומים, יש ליצור קשר עם החנות.  

 1.  שיטות המכירה בחנות

4.1.        המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני החברה.

4.2.        השלמת הליך המכירה מותנה באישור העסקה  על ידי חברת האשראי תוך יום עסקים אחד מרגע הרכישה . וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי מחסן החנות בעת השלמת הליך המכירה. למען הסר ספק אין בחיוב הלקוח משום קיבול הצעתו.

4.3.        עסקאות מעל 100 ש"ח מותנות בכך שכתובת יעד המשלוח וטלפון בעל הכרטיס זהים לפרטים שבחברת האשראי ובאישור של החנות.  PCP רשאית על פי שיקול דעתה, לבטל עסקה כאשר קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.

4.4.        השלמת תהליך המכירה מותנה בשליחת אישור הזמנה ע"י החנות לדואר האלקטרוני של הקונה.

4.5.        אנו משתדלים להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים בחנות בזמן אמת. עם זאת, מחירי המוצרים הנמכרים בחנות עלולים להיות לא מעודכנים. המחיר
               המחייב הוא מחיר המוצר כפי שנמסר ללקוח באימות העסקה.

 1. אופן ביצוע הרכישה

5.1.        הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה". לשם הבטחת ביצוע ההזמנה  במהירות, יעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

5.2.        חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ולאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.

5.3.        לקוח המבקש איסוף עצמי באחד הסניפים, יחויב במלוא סכום ההזמנה (לא ניתן לשריין מוצר ללא תשלום מלא).

5.4.        הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. אחריות למילוי הפרטים חלה על המזמין בלבד. החנות לא לוקחת אחריות על פרטים שגויים שהוזנו.

5.5.        מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. לPCP שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

5.6.        במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה תוך שלושה ימי עסקים וההזמנה תחשב למבוטלת.

5.7.        לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות אל החנות בטלפון 04-6452014 ו/או באמצעות דואר אלקטרוניpcp@outlook.co.il :Email

 

 1. ביטול עסקה (מתייחס להזמנות בעסקת מכר מרחוק שהוזמנו דרך אתר החברה ("החנות") או טלפוניות בלבד).

6.1.        הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ולרבות התקנות מכוחו (להלן: "החוק").

6.4.        מוצרים שניתן לשכפל ו/או להעתיק ו/או להקליט ושהלקוח פתח את אריזתם המקורית (או כאשר אריזתם המקורית קרועה בצורה מחשידה) או המכשיר חובר לחשמל –  לא יהיו ניתנים להחזרה / ביטול / החלפה. כמו כן, עסקה בסכום מתחת ל50 ₪ לא ניתנת לביטול. בגין ביטול עסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ100 ₪, בהתאם להוראות החוק.

6.5.        מדיניות החזרת מוצרים שלא עקב פגם במכר מרחוק:

6.5.1.  מדיניות זו חלה על עסקאות שבוצעו באתר החנות (מכר מרחוק) ובעסקאות שבוצעו טלפונית בלבד.

6.5.2.  בעת ביטול עסקת מכר מרחוק ו/או מכל עסקה אחרת, PCP תהיה רשאית לנכות דמי ביטול מהסכום שעליה להשיב ללקוח בכפוף לחוק.

6.5.3.  כאשר העסקה בוצעה באופן אישי (פרונטלית לקוח מול איש מכירות בסניפים), מדיניות החזרת המוצרים הקובעת הינה המדיניות
             המפורסמת בסניפים.

 1. החזרת מוצר מדף

ניתן להחזיר מוצר מדף שנרכש בחנות ו/או שהוזמן טלפונית עד 14 יום מתאריך הקנייה ולקבל זיכוי או החזר כספי מלא במידה והתקיימו התנאים המצטברים הבאים:

7.1.        הוחזר באריזתו המקורית ולא חלה הרעה מוחשית במוצר ו/או באריזתו.

7.2.        לא נעשה במוצר שימוש כלשהו.

7.3.        בכפוף לדמי ביטול כחוק ומדיניות החנות.

 1. החזרת מוצר שהורכב על פי דרישותיו של הצרכן

8.1.        מוצר לרבות מחשב נייח ו/או מחשב נייד שהורכב ו/או יוצר על פי רצונותיו ודרישותיו של הצרכן לא ניתן לבטל את רכישתו ו/או להחזירו  (אם סופק ללקוח) ו/או להחליפו אלא ככל שהתגלה פגם בייצור אחד מרכיביו או במקרה של אי התאמה בין המוצר שסופק למסוכם בהזמנה.

 

8.2.        בכל מקרה של ביטול וזיכוי, החברה תזכה את הלקוח באופן בו שילם. במקרה של תשלום מזומן ההחזר יהיה בצ'ק מזומן שישלח לכתובת הלקוח בדואר רשום עד 14 יום מיום הביטול. כרטיסי אשראי יזוכו מול חברת האשראי.

8.3.        כל מקרה של ביטול וזיכוי ו/או החלפה מותנה בהצגת חשבונית מקורית בגין רכישתו.

8.4.        אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר אל אחד הסניפים, כשהוא שלם, תקין ובאריזתו המקורית (בצירוף חשבונית מקורית) על ידי
              הלקוח.

8.5.        במידה ומתעורר אצל הלקוח חשש שהמוצר פגום במסגרת 14 יום הראשונים מרגע קבלת המשלוח, על הלקוח להגיע לאחת ממעבדות חברת
               "PCP" ולמסור את המוצר לבדיקה.

8.6.        במידה וימצא המוצר כפגום יוכל הלקוח לקבל מוצר חדש ללא תשלום נוסף של  דמי משלוח או לחילופין את כספו בחזרה ולקבל החזר כספי על דמי
               המשלוח ששולמו, ככל והמוצר נשלח אל הלקוח במקור.

8.7.        דמי המשלוח ייגבו בטרם שליחת המוצר, ביחד עם ההזמנה. מוסכם כי אסמכתת שליחה מהווה ראיה חלוטה שהלקוח קיבל את המוצר.

 1. ביטול עסקה ע"י החנות

החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

9.1.        אם נפלה טעות בהצגת הפריט בחנות ו/או במשלוח המוצר אל הלקוח, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר.

9.2.        אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר.

9.3.        במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת  או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או  מחדל של החנות ו/או בכל מקרה בו החליטה החנות, על פי שיקול דעתה, כי קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים  נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו.

9.4.        אם אזל המוצר ממלאי מחסן חנות האינטרנט לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוח).

9.5.        בעת הזמנת מחשב נייח ו/או כל מוצר שהוזמן בהתאמה אישית וחלק מן המרכיבים בהזמנה נראים על פניהם כמי שאינם תואמים האחד כלפי משנהו לפי שיקול דעתה של החנות. מובהר כי אין באמור כדי להעביר אל כתפי החנות את האחריות לוודא שכל רכיבי מוצר בהזמנה אישית מתאימים (Compatible) אלה לאלה.

9.6.        כל ביטול עסקה שיעשה על פי הוראות סעיף זה, לא יחויב הלקוח בדמי ביטול בגין ביצוע העסקה.

 1. אספקת המוצרים

10.1.     החנות תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר,
              אלא אם צוין מפורשות אחרת.

10.2.     ככל ויבחר הלקוח לקבל את המוצר במשלוח, החנות תפעל כדי לספק את המוצר בדואר שליחים עד 3 ימי עבודה, בדואר רשום עד 7 ימי עבודה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.

10.3.     החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר בנסיבות העולות כדי כוח עליון כמפורט בסעיף 9.3 לעיל ו/או בנסיבות שאינן בשליטתה.

10.4.     באזורים המוגבלים לגישה מבחינת דואר ישראל החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

10.5.     זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.

10.6.     ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים באחד הסניפים, הלקוח יגיע לאחד מסניפי החברה רק לאחר תאום מראש או לאחר קבלת הודעת טקסט לטלפון הנייד אשר מודיעה על הגעת המוצר לסניף הנבחר. במקרה כזה לא יחויבו דמי משלוח.

10.7.     אספקת המוצרים הינה עד בית הלקוח ע"י דואר ישראל או עד לסניף הדואר הקרוב לבית הלקוח ע"י דואר ישראל בהתאם למפורט בהזמנה ובהתאם לנוהל חלוקת הדואר בישוב.

10.8.   המונח הובלה ואספקה בתקנון זה משמעותם: כל הפעולות ההכרחיות מרגע שהמוצר נקלט במחסני הספק ועד למסירתו בפועל לידי הלקוח
               פעולות אלה כוללות קליטה, מיון, אריזה, סימון, משלוח, מסירה וביטוח.

10.9.   במקרים מסוימים ייתכן שמוצר שמופיע באתר אזל ממלאי החנות. והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה. במקרה כזה החנות תיצור קשר עם
               הלקוח והוא לא יחויב וההזמנה תבוטל.

10.10.    זמן אספקת המשלוח נמדד החל מקבלת אישור ההזמנה ע"י החנות.

10.11.    בעת אספקת ההזמנה בסניף יבוצע אימות לכרטיס האשראי שחויב באתר על ההזמנה. יש להגיע עם כרטיס האשראי שחויב ועם תעודת הזהות של בעל  הכרטיס לאימות. ההזמנה תסופק אך ורק לבעל כרטיס האשראי.

10.12.    משלוח המתבצע ע"י דואר שליחים של דואר ישראל – השליח יגיע לכתובת המשלוח בין השעות 8:00 ל – 18:00 לעסק ו20:00 בית פרטי  וללא תיאום מראש.

10.13.    לקבלת רשימת הישובים בהם מבוצעת מסירה אישית עד הדלת לחץ/י כאן. בכל שאר הישובים/כפרים/קיבוצים/מושבים, המסירה הינה  ליחידה הדואר הקרובה למקום המגורים ולא עד בית הלקוח.

10.14.    בכל מקרה של אספקת המוצרים כאמור לעיל, על אחריות הלקוח לוודא מול החנות כי ניתן לשלוח את החבילה לאותו אזור ו/או מען מבוקש.

 1.  שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל PCP מחשבים: טלפון:

04-6452014 ; אימייל: pcp@outlook.co.il   Email (נא לציין מס' טלפון בעת משלוח דוא"ל).

 1. אבטחת מידע

12.1.     החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.

12.2.     כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון,
              החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/אואם מידע זה אבדאו יגיע לגורם עוין ו/או יעשה
              בו שימוש שלא בהרשאה.

12.3.     החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.

12.4.     הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: (i) שינוי כלשהו באתר ו/או (ii) העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של:  "Peep-Link", "Robot", "Page-Scrape", "Spider"או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק
  ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה (iii) לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם (iV) לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של החנות, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר החנות ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.

12.5.     מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החנות תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החנות, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.

 1. מדיניות הגנת פרטיות באתר

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך  בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.

כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים. אתר PCP מחשבים מאובטח עפ"י תקן PCI פרטי כרטיס האשראי לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי החנות.

 1. המידע שאנו אוספים

בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכדומה, נדרש מידע כמפורט:שם, כתובת, דוא"ל, טלפון כדומה. לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה עבור אדם אחר, רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא"ל, כתובת, טלפון וכדומה.

 

 1. מה אנחנו עושים עם המידע

15.1.     במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר. מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד. במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

15.2.     אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך  זה אלא אם בקשת זאת מפורשות.

15.3.     במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו.

לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסוים באתר, וכדו', אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.

 1. המחויבות שלנו לאבטחת מידע

אנו נוקטים אמצעים סבירים על מנת למנוע כניסה לא מורשית למחשבי החנות. אנו עושים כל מאמץ לשמור על המידע מעודכן, ולוודא שימוש נכון בנתונים.
יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.

 1. כללי

17.1.     החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

17.2.     החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו, אלא אם נכתב אחרת.

17.3.     הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.

17.4.     רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

17.5.     החנות שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון הוא המחייב.